Publikace

Editované práce:

 • obal-1512992876FC-Perception_web[1]D. Heider, L. Lička, M. Otisk (eds.), Perception in Scholastics and Their Interlocutors, Praha: Filosofia, 2017. (= mimořádné číslo Filosofického časopisu 2017/2)

Studie v odborných časopisech:

 • Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol. Filosofický časopis. 2017, roč. 65, mimořádné č. 2 (= Perception in Scholastics and Their Interlocutors), s. 101–119.
 • Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi.
  Studia Neoaristotelica. 2016, roč. 13, č. 3 (Series Bohemoslovaca 1/1), s. 1–38.
 • Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects. American Catholic Philosophical Quaterly, 2016, roč. 90, č. 1, s. 49–76.
 • „Esse apparens“ a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, č. 4, s. 539–557.
 • Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama. Studia Neoaristotelica. 2012, roč. 9, č. 3, s. 20–62.

Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Centrum a periferie v historiografii filosofie: Petr Olivi a středověká nauka o duši. In: Olech, A.; Otisk, M. (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016, s. 104–119.
 • Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka. In: Herůfek, J. a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost, Ostrava: Ostravská univerzita, 2015, s. 55–78.

Připravované články:

 • Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in the 13th Century Theories of Vision
 • Intencionalita a pojem poznání ve středověké filosofii
 • Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin

Bibliografie

Academia | PhilPapers | Google Scholar | Regesta Imperii (Mainz) | Bibliografie dějin Českých zemí (HÚ AV ČR)

Reklamy