Odkazy

Rozličné odkazy, které často užívám (průběžně doplňuji)…

Zdroje primárních textů (edice)

Digitalizace rukopisů

Katalogy rukopisů

Slovníky

Bibliografie

Časopisy věnované středověké filosofii

(Pozn.: Na nová čísla uvedených časopisů zpravidla upozorňuji na facebookové stránce blogu Insolubilia.)

  • (4) Další sledované časopisy (příležitostně články o středověké filosofii):
    • Filosofický časopis
    • Reflexe

Blogy

Stránky věnované jednotlivým středověkým filosofům

Stránky projektů

 

Reklamy