Konference a cestování (2014 – 2015)

2015

 • říjen: Vatikán
  • týdenní studijní pobyt ve Vatikánské apoštolské knihovně
  • studium rukopisů Petra Auriola, práce na edici
 • říjen: Lubliniec (PL)
  • konference Filozof na prowincji: Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
  • příspěvek „Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?“
  • publikován článek v konferenčním sborníku
 • květen: Praha
  • Workshop on the History of Scholastic Logic (Filosofický ústav AV ČR)
  • příspěvek „Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition“

2014

 • říjen: Berlín
  • týdenní studijní pobyt na Humboldtově univerzitě a v berlínské Státní knihovně
  • pasivní účast na konferenci Late Medieval and Renaissance Accounts of the Mind
  • zpráva z konference na blogu: první, druhá, třetí část
 • září: Ostrava
  • medievistické kolokvium Středověký člověk: poznání a svět (FF OU)
  • příspěvek „Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání“
  • zpráva z kolokvia na blogu a v Listech FF OU (2014, č. 8, s. 8)
 • září: Ostrava
  • konference Logos kai Theos (KFI FF OU)
  • příspěvek „Boží ideje a aristotelská nauka o duši: Jan Duns Scotus a Petr Auriol“
  • abstrakt příspěvku na blogu
 • červen: Ostrava
  • konference Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem (KFI FF OU)
  • příspěvek „Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola)“
  • abstrakt příspěvku na blogu; později publikován článek v konferenčním sborníku
 • květen: Brno
  • konference Paralely vědy a filozofie (KFI FF MU)
  • příspěvek „Arabská optika a středověká filosofie“; abstrakt na blogu
 • leden: Berlín
  • měsíční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě (u prof. Dominika Perlera) a v berlínské Státní knihovně
  • zpráva o pobytu, studium rukopisu Auriola

 

Aktuální seznam konferenčních vystoupení zde.

Reklamy