Konference apod.

2018:

 • listopad: Ostrava
  • konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (FF OU – PhilEventsAcademia.eduFaceboook)
  • příspěvek „From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102“
 • říjen: Praha
  • konference Books of Knowledge and Their Reception: Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe (CMS FLÚ AV ČR; stránky konference)
  • příspěvek „Two Anonymous Commentaries on Peckham’s Perspectiva communis Written by the Hand of Reimbotus de Castro“

2017:

 • říjen: Milán
  • zvaná přednáška „What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)“ (Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano; plakát)
  • studium středověkých rukopisů Eukleidovy Optiky v Bibliotheca Ambrosiana
 • říjen: Olomouc
  • konference Aristotle and Aristotelianism (KFI FF UP; program)
  • příspěvek „Zrcadla a středověcí aristotelikové“
 • duben: Berlín
  • konference Theories of Sense-Perception in the 13th and 14th Centuries (Humboldt Universität)
  • příspěvek „Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision“
  • program konference, abstrakty, zpráva na blogu
 • březen: Praha
  • zvaná přednáška na ÚFaR FF UK, téma: „Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol“
 • březen: Olomouc
  • zvaná přednáška v rámci olomoucké pobočky Jednoty filozofické
  • „Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání“ (abstrakt + prezentace)

2016

 • prosinec: Praha
  •  konference Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages – 2nd Annual Meeting of Societas Artistarum (Filosofický ústav AV ČR; IRHT CNRS)
  • příspěvek „Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin“
  • programzpráva z konference na blogu
 • říjen: Ostrava
  • konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy (FF OU)
  • příspěvek „Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol“
  • zpráva z konference
 • září: Ostrava
  • medievistické kolokvium Realita a skutečnost ve středověku (FF OU)
  • příspěvek „Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho“
 • červen: Bukowina Tatrzańska (PL)
  • konference Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
  • příspěvek „Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě“

WP_20160602_19_30_27_Pro

 • červen: Leuven (BE)
  • workshop Peter Auriol and his Vicinity (Institute of Philosophy, KU Leuven)
  • příspěvek „Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act“
  • zpráva na blogu
 • květen: Praha
  • kolokvium Aristotelés a příčiny (Filosofický ústav AV ČR)
  • příspěvek „Causa terminativa: pátý typ příčiny?“
 • duben: Olomouc
  • konference Unity and diversity of medieval (Central) Europe Social order and its cohesive and disruptive forces (KHI FF UP)
  • příspěvek „Unity and Diversity in Medieval Psychology“
  • zpráva na blogu

Seznam starších konferenčních vystoupení (2014 – 2015).

Reklamy