CV

Kompletní životopis v PDF.

Vzdělání

 • 2013–2016: Prezenční doktorské studium, filozofie, FF OU, Ostrava (školitel: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.)
  • Disertační práce Smyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho a Petra Auriola obhájena v prosinci 2016 (autoreferát zde).
 • 2011–2013: Navazující magisterské studium, filozofie, FF OU, Ostrava (Mgr., s vyznamenáním).
 • 2010–2013: Bakalářské studium, latinský jazyk a kultura – základy společenských věd, FF OU, Ostrava (Bc., s vyznamenáním).
 • 2008–2011: Bakalářské studium, český jazyk a literatura – základy společenských věd, FF OU, Ostrava (Bc., s vyznamenáním).
 • 2002–2008: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek.

Zaměstnání

 • Od r. 2018: postdoktorský vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, badatelská skupina TRANSED)
 • Od r. 2017: Vědecký pracovník v Centru pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM při Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Účast na grantových projektech

 • 2018–2019: Post-doktorský projekt AV ČR s tématem Středověká optika, smyslové vnímání a nauka o duši mezi Paříží, Oxfordem a Prahou (1242–1411) (hl. řešitel).
 • 2018: Člen řešitelského týmu institucionálního rozvojového projektu Utváření jinakosti ve středověké Evropě (FF OU, Ostrava, hl. řešitelka Daniela Rywiková).
 • 2017: Člen řešitelského týmu projektu Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext (GAČR 14-37038G; hl. řešitel Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.).
 • 2015–2017: Člen řešitelského týmu institucionálního rozvojového projektu FF OU Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy (hlavní řešitel Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.).
 • 2014: Člen řešitelského týmu institucionálního rozvojového projektu FF OU Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – Vivarium (hlavní řešitel Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.).
 • 2014: Člen řešitelského týmu OP VK projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108).
 • 2013–2016: Člen řešitelských týmů několika medievistických grantových projektů SGS FF OU: Středověké prameny – úskalí jejich interpretace a zpřístupnění IIII a Realita a skutečnost ve středověku.

 

Reklamy