[Aktuality]

 • připravuji příspěvek na milánský workshop o pražském kvodlibetu z r. 1409
 • transkribuji dva anonymní optické texty ze 14. stol.; k tématu připravuji články, které představím na konferencích Books of Knowledge and Their Reception (Praha, říjen) a From Quadrivium to Natural Sciences (Ostrava, listopad)
 • (srpen 2018) článek o metafyzickém statusu zrcadlových obrazů podle středověkých filosofů pro sborník o filosofii vnímání v dějinách byl přijat; Routledge slibuje vydání na jaře 2019 (eds. B. Glenney & J. F. Silva)
 • (červenec 2018) článek o optice na pražské univerzitě (spolu s edicí kvestie o extramisi od Jana Borotína) získal příznivé recenze; celý sborník o studiích artes v pozdně středověkých Čechách byl měl vyjít v nakladatelství Brepols během roku 2019 (ed. O. Pavlíček)
 • (březen 2018) český článek o středověkých pojetích intencionality byl přijat a měl by brzo vyjít
 • v Ostravě chystáme konferenci From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (14.–15. listopadu) → viz PhilEventsAcademia.eduFaceboook
  •  už nyní je potvrzena účast několika zajímavých badatelů
 • (prosinec 2017) vyšlo mimořádné číslo Filosofického časopisu s tématem Perception in Scholastics and Their Interlocutors, na jehož přípravě jsem se podílel – články jsou online
 • (říjen 2017) přednáška v Miláně o metafyzické povaze obrazu v zrcadle podle středověkých autorů (pozvánka)
 • v příštích letech bych rád přepracoval a publikovat svou disertaci o smyslovém vnímání u Petra Oliviho a Petra Auriola (obhájena v prosinci 2016, autoreferát)
 • když to čas dovolí, pracuji na překladech několika textů Petra Oliviho o svobodné vůli a politické moci (a dalších sociálních institucích)
Reklamy