[Aktuality]

  • (březen 2018) dokončuji o metafyzickém statusu obrazu v zrcadle podle středověkých filosofů
  • (březen 2018) český článek o středověkých pojetích intencionality byl přijat a měl by brzo vyjít
  • v Ostravě chystáme konferenci From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework (14.–15. listopadu) → viz PhilEventsAcademia.eduFaceboook
    •  už nyní je potvrzena účast několika zajímavých badatelů
  • (leden 2018) víceméně dokončen je článek o optice na pražské univerzitě spolu s edicí kvestie o extramisi od Jana Borotína
  • (prosinec 2017) vyšlo mimořádné číslo Filosofického časopisu s tématem Perception in Scholastics and Their Interlocutors, na jehož přípravě jsem se podílel – články jsou online
  • (říjen 2017) přednáška v Miláně o metafyzické povaze obrazu v zrcadle podle středověkých autorů (pozvánka)
  • v příštích letech bych rád přepracoval a publikovat svou disertaci o smyslovém vnímání u Petra Oliviho a Petra Auriola (obhájena v prosinci 2016, autoreferát)
  • když to čas dovolí, pracuji na překladech několika textů Petra Oliviho o svobodné vůli a politické moci (a dalších sociálních institucích)
Reklamy