Jmenuji se Lukáš Lička a v současnosti pracuji jako post-dok v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu Akademie věd; jsem rovněž členem Centra pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zabývám se především středověkou filosofií (zvl. františkánskými mysliteli – např. Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol, Vilém Ockham; poslední dobou také některými mistry činnými na pozdně středověké pražské univerzitě), tematicky se pak zaměřuji na problémy související s teorií poznání a filosofií mysli (psychologie mohutností, vnímání, intencionalita, vědomí a pozornost, dějiny optiky).

Dosud jsem publikoval několik článků (např. o Auriolově teorii vnímání) a vystoupil na několika konferencích. V r. 2016 obhájil disertaci na téma Smyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho a Petra Auriola. Rovněž jsem se podílel na přípravě mimořádného čísla Filosofického časopisu s tématem Perception in Scholastics and Their Interlocutors (2017).

V současnosti pracuji na sérii článků o teoriích smyslového vnímání a dějinách optiky mezi 13. a 15. stol. v rámci postdoktorského projektu AV ČR s názvem Středověká optika, smyslové vnímání a nauka o duši mezi Paříží, Oxfordem a Prahou (1242–1411).

Reklamy