Jmenuji se Lukáš Lička a v současnosti jsem vědeckým pracovníkem v Centru pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zabývám se především středověkou filosofií (zvl. františkánskými mysliteli – např. Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol, Vilém Ockham; poslední dobou také některými mistry činnými na pražské předhusitské univerzitě), tematicky se pak zaměřuji na problémy související s teorií poznání a filosofií mysli (psychologie mohutností, vnímání, intencionalita, vědomí a pozornost, dějiny optiky).

Dosud jsem publikoval několik článků (např. o Auriolově teorii vnímání) a vystoupil na několika konferencích; nedávno jsem rovněž obhájil disertaci na téma Smyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho a Petra Auriola. V současnosti se podílím na přípravě mimořádného čísla Filosofického časopisu s tématem Perception in Scholastics and Their Interlocutors a připravuji překlad několika Oliviho textů o svobodné vůli a politické moci.

Reklamy